TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY XÓA LIỆT

Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

 - Ngành: Tài chính ngân hàng

- Lớp: KT1421X1   

- Hệ Đào tạo từ xa

 

- Đơn vị: Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường ĐHCT ; Phòng học: 402/D1 (Nhà Điều Hành)

- Cán bộ quản lý: Nguyễn Quốc Đạt        (Điện thoại: 0907000757)

TT

Mã HP

Tên học phần

Nhóm

TC

MSCB

Tên CBGD

Thời gian ôn tập & Giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

Số tiết

Ngày

1

KT308

Quản trị tài chính

KTXL

3

2595

Nguyễn Thanh Bình

12

S,C:08/09/2018

(tiết: 6,7,8.9)

S,C:09/09/2018

(tiết: 1,2,3,4,6,7,8.9)

07/10/2018

Chiều: 13g30

2

KT309

Tài chính quốc tế

KTXL

3

2019

Mai Lê Trúc Liên

12

S,C:29/09/2018

(tiết: 1,2,3,4,6,7,8.9)

S,C:30/09/2018

(tiết: 1,2,3,4)

07/10/2018

Chiều: 15g00

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 9 năm 2018

GIÁM ĐỐC TTLKĐT

Ghi chú:

- Tiết 1: bắt đầu lúc 7 giờ 30

- Tiết 6: bắt đầu lúc 13 giờ 30

- Mỗi tiết 50 phút

 

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3711084

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn