LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

 

Tiến sĩ Huỳnh Việt Khải

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=zph5DLEAAAAJ&hl=en

Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Trúc

Giảng viên chính, Phó Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mj6x3kEAAAAJ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

Tiến sĩ Thành Danh

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FU4ea5QAAAAJ&hl=vi 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Ngân

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=o0JWKacAAAAJ

Tiến sĩ Tống Yên Đan

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IAG9CfgAAAAJ

Thạc sĩ Nguyễn Thúy Hằng

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sĩ – NCS Trần Thụy Ái Đông

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lUAh9QIAAAAJ

 

Tiến sĩ Trần Thị Thu Duyên

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=j2fm-skAAAAJ

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường

Số lượt truy cập

4587017

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn