ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ

KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 1. Nghiên cứu cầu bảo hiểm các sản phẩm nông nghiệp và giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm.
 2. Ảnh hưởng của các chính sách của Nhà nước đến đời sống/thu nhập/hoạt động của nông hộ.
 3. Xây dựng và đề xuất các mô hình sản xuất mới cho nông hộ
 4. Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình sản xuất nông nghiệp.
 5. Tín dụng nông nghiệp.
 6. Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp.
 7. Phân tích nghèo đói.
 8. Phân tích chuỗi giá trị của các sản phẩm nông sản.
 9. Nghiên cứu sự đa dạng hóa thu nhập của nông hộ và các giải pháp nâng cao thu nhập.
 10. Đào tạo nghề ở nông thôn cho việc thích ứng với đa dạng hóa thu nhập, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp.
 11. Nghiên cứu tác động kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình sản xuất sạch: VietGAP, GlobalGAP, …
 12. Sự tiếp cận, tham gia thị trường và hiệu quả của các hoạt động sản xuất nông nghiệp.
 13. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên (nước ngầm, đất, v.v) trong sản xuất nông nghiệp.
 14. Phân tích hiệu quả chi phí/lợi ích –chi phí của dự án/chính sách.
 15. Định giá tài nguyên thiên nhiên.
 16. Đánh giá tác động kinh tế xã hội của các dự án phát triển.
 17. Nghiên cứu lợi ích/hiệu quả của các mô hình mới trong nông nghiệp và thủy sản.
 18. Phân tích cung cầu các hàng hóa nông sản

Cần Thơ, ngày 4 tháng 4 năm 2017

Trưởng BM

Phạm Lê Thông

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

3597856

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn