TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số:     /CV.2018/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cần Thơ, ngày      tháng       năm 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn phân tích dữ liệu thống kê:                                                                      

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Học phí: 900.000 đồng

Đối tượng tham dự:

Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, Y học và Khoa học xã hội và nhân văn; đặc biệt là sinh viên năm cuối và học viên cao học đang chuẩn bị làm đề tài nghiên cứu cũng như luận văn tốt nghiệp ở các ngành Kinh tế, Y học và Khoa học xã hội; nhân viên của các công ty có nhu cầu nghiên cứu thị trường

Khai giảng: 21/05/2018     - Hạn chót nhận đăng ký: ngày 19/05/2018

Thời gian học: Buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu, 18h30-21h00

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Liên hệ đăng ký:

  Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0292 3840 2540932 928 922

Email: centrec@ctu.edu.vn

            Website: http://ce.ctu.edu.vn/

 

  GIÁM ĐỐC

Chiêu sinh các khóa ngắn hạn

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Số lượt truy cập

4583599

KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3838831. Fax: 0292.3839168
Email: kkt@ctu.edu.vn